Home MANGA Các cấp bậc trong Thế Giới Hoàn Mỹ

Các cấp bậc trong Thế Giới Hoàn Mỹ

Trong Thế Giới Hoàn Mỹ, người tu luyện sẽ được chia thành ba cảnh giới chính là Phàm Nhân, Thần Đạo và Tiên Đạo. Dưới đây là những cấp bậc cụ thể trong từng cảnh giới này:

Cấp Phàn Nhân

Trong phàn nhân cảnh giới sẽ được chia thành các cấp độ như sau:

Cấp 1: Bàn Huyết Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn (Cực Cảnh).

Cấp 2: Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh).

Cấp 3: Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh.

Cấp 4: Minh Văn Cảnh (Phong Hầu): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 5: Liệt Trận Cảnh (Vương Giả ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 6: Tôn Giả Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp Thần Đạo

Khi đột phá cảnh giới Phần Nhân sẽ tiến vào cảnh giới Thần Đạo bao gồm các cấp độ sau:


Cấp 1: Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 2: Chân Nhất Cảnh (Chân Thần): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 3: Thánh Tế Cảnh (Thần Vương): chiến lực thay đổi liên tục từ Tôn Giả tới Thiên Thần.

Cấp 4: Thiên Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

Cấp 5: Hư Đạo Cảnh.

Cấp 6:Trảm Ngã Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 7: Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 8: Chí Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 9: Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)

Cấp Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực)

Khi đột phá Thần Đạo sẽ vào Tiên Đạo được trường sinh bao gồm các cấp độ sau:

Cấp 1: Chân Tiên.

Cấp 2: Tiên Vương: Yếu Nhược – Bình Thường – Tuyệt Đỉnh – Bá Chủ.

Cấp 3; Chuẩn Tiên Đế.

Cấp 4: Tiên Đế.

Ngoài ra, còn có 1 số hệ Thống Tu Luyện do nam chính tự sáng tạo như sau:

Cấp 1: Luân Hải Bí Cảnh.

Cấp 2: Đạo Cung Bí Cảnh.

Cấp 3: Tứ Cực Bí Cảnh.

Cấp 4: Hóa Long Bí Cảnh.

Cấp 5.Tiên Đài Bí Cảnh.

 • Tiên Hồng Trần (Tiên khác loại): Nhất Thế – Cửu Thế.
 • Đệ Thập Thế: Độ Kiếp Thành Chân Tiên.

Cấp 6: Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh (Tiên Vương).

Cấp 7: Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể (Chuẩn Tiên Đế).

Cấp 8: Tiên Đế.

Hệ thống bảo vật

Trân cầm dị thú:

 • Hỗn thế ma viên: Một tộc chỉ có 2 người, gần với nhân tộc, thừa hưởng BÁT CỬU THIÊN CÔNG (3 đầu 6 tay 12 biến).
 • Kim Ô tộc: Đỉnh cường tộc ở Tiên vực.
 • Thần thánh Khổng Tước: Cường tộc ở Tiên Vực.
 • Thái Cổ Thập Hung: Đứng đầu trong thập hung.

Kỳ trân dị bảo:

 • Cửu Diệp Kiếm Thảo: Lá giống như kiếm, có 9 phiến, có bảo thuật “thảo tự kiếm quyết”.
 • Đả Thần Thạch: Một loại thần thạch kỳ dị, có khả năng sinh sôi và tái tạo đời sau.
 • Địa ngục hoa: Hoa được hình thành từ linh hồn Chân Tiên sau khi chết, được nuôi dưỡng bằng máu tươi.
 • Thế giới thụ: Thụ mầm non thần thụ, có khả năng mở rộng vũ trụ.
 • Bồ đề thụ: Mạch bảo thụ cao cấp nhất của cổ tăng, giúp người tu luyện nắm bắt nguyên lý đạo.
 • Tam sinh dược: Một loại dược phẩm có khả năng tái sinh, được Hắc Hoàng tìm kiếm để cứu Vô Thủy Đại Đế.

Bảo vật:

 • Tam thế đồng quan: Vật truyền thừa từ Tiên Cổ thần thánh, là cửu long kéo quan tài trong tác phẩm “Già Thiên”. Nguồn gốc và người luyện chế không được biết đến.
 • Tự cổ trường tồn quan: Nằm bên trong Tam thế đồng quan, có khả năng phòng thủ tương đương với pháp khí cấp Tiên Đế.
 • Thiên Đế đỉnh: Pháp khí Chuẩn Tiên Đế của Diệp Phàm.
 • Vô Thủy Chung: Pháp khí Chuẩn Tiên Đế của Vô Thủy Đại Đế, từng trấn áp thế giới kỳ dị, nằm sau tổ Côn Bằng.
 • Thập Giới Đồ: Xuất xứ từ Vô Lượng Thiên Ngoại ở một vùng đất cổ xưa.
 • Ngũ Hành Sơn: Sinh ra từ Hỗn Độn, đã sinh ra nhiều Thần Ma, từng bảo vệ Hoang.
 • Thiên Hoang: Một trong thập đại binh khí thời cổ, đi theo nữ Côn Bằng và tham gia chiến đấu cả đời.

Kết lại

Trên đây là chia sẻ của Duahautruyen về Các cấp bậc trong Thế Giới Hoàn Mỹ. Hy vọng mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ!

Trả lời