Home MANGA Cấp bậc trong Thần Đạo Đan Tôn

Cấp bậc trong Thần Đạo Đan Tôn

“Thần Đạo Đan Tôn” là một tiểu thuyết huyền huyễn phát hành trên nhiều kỳ trên Qidian, được viết bởi tác giả Cô Đơn Địa Phi. Câu chuyện tập trung vào cuộc sống của Lăng Hàn, một cường giả vĩ đại và nhất đại đan đế, sau khi trùng sinh vào thân xác của một thiếu niên. Đây là hành trình của anh ta để vươn lên và thách thức số phận.

Cấp bậc tu luyện Thần Đạo Đan Tôn

Phàm cảnh

 • Thông Mạch cảnh:
  • Đả thông 12 kinh mạch chính.
  • Tiếp 8 mạch ẩn, tổng cộng 20 mạch.
  • Cực hạn của Thông Mạch: đả thông toàn bộ mạch.
 • Hoán Huyết cảnh:
  • Gồm 5 cảnh giới nhỏ từ Nhất đến Ngũ Biến.
  • Cực hạn của Hoán Huyết cảnh: Lục Biến.
  • Cực hạn của Thiên Địa: Thất Biến.
 • Cực Cốt cảnh:
  • Gồm 5 cảnh giới nhỏ từ Nhất đến Ngũ Cốt.
  • Cực hạn của Cực Cốt: Lục Cốt.
  • Cực hạn của Thiên Địa: Thất Cốt.
 • Minh Văn cảnh:
  • Gồm 5 cảnh giới nhỏ từ Nhất đến Ngũ Văn.
  • Cực hạn của Minh Văn: Lục Văn.
  • Cực hạn của Thiên Địa: Thất Văn.
 • Khai Khiếu cảnh:
  • Gồm 3 cảnh giới nhỏ từ Sơ – Trung – Hậu kì, tương ứng với 9 – 18 – 27 khiếu huyệt.
  • Cực hạn của Khai Khiếu cảnh có 3 cảnh giới nhỏ.
  • Đệ Nhất cảnh: 36 khiếu huyệt.
  • Đệ Nhị cảnh: 72 khiếu huyệt.
  • Đệ Tam cảnh: 108 khiếu huyệt.
  • Cực hạn Thiên Địa: khai mở 360 khiếu huyệt.
 • Tầm Bí cảnh:
  • Gồm 4 cảnh giới nhỏ từ Sơ – Trung – Hậu Kì – Đại Viên Mãn.

Tiên cảnh

 • Trúc Cơ cảnh:
  • Gồm 3 cảnh giới nhỏ từ Nhân – Thiên – Cực Cơ.
  • Phẩm chất Tiên Cơ: Đồng – Bạc – Hoàng Kim – Viễn Cổ Tiên Cơ.
 • Chú Đỉnh cảnh:
  • Gồm 3 cảnh giới chính từ Nhân – Địa – Thiên đỉnh: Nhất => Tam đỉnh.
  • Cực hạn Chú Đỉnh: Tứ đỉnh => Cửu đỉnh (Hợp nhất).
  • Cực hạn Thiên Địa: Thập Đỉnh (Hợp nhất).
  • Phẩm chất Tiên Đỉnh: Đồng – Bạc – Hoàng Kim – Lưu Ly (Nhất – Cửu thải Lưu ly), Viễn Cổ Tiên Đỉnh.
 • Sinh Đan cảnh:
  • Gồm 4 cảnh giới nhỏ từ Sơ – Trung – Hậu – Đại Viên Mãn.
 • Chân Ngã cảnh:
  • Gồm 3 cảnh giới nhỏ từ Nhất – Tam biến.
  • Cực hạn Chân Ngã: Tứ biến => Cửu biến.
  • Cực hạn Thiên Địa: Thập biến.
 • Hóa Linh cảnh:
  • Cảnh giới dựa trên Chân Ngã cảnh, tu luyện mấy biến, Hóa Linh cảnh tu lên bấy nhiêu Linh Thân.
  • Ví dụ: Chân Ngã Ngũ Biến => Hóa Linh về sau cực hạn là Ngũ Biến.
  • Cực hạn Thiên Địa: Thập Biến (Cửu biến hợp nhất).
 • Tiểu Thừa cảnh (Giáo Chủ):
  • Gồm 9 cảnh giới nhỏ từ Nhất Tinh => Cửu Tinh.
  • Cực hạn: Thập Ngũ Tinh.
 • Tứ Cực cảnh (Tôn Giả):
  • Gồm 9 cảnh giới nhỏ từ Nhất Tinh => Cửu Tinh.
  • Cực hạn: Thập Ngũ Tinh.
 • Tịch Diệt cảnh (Thánh Nhân):
  • Gồm 9 cảnh giới nhỏ từ Nhất Tinh => Cửu Tinh.
 • Chuẩn Đế:
  • Gồm 9 cảnh giới nhỏ từ Nhất Tinh => Cửu Tinh.
 • Tổ Vương cảnh (Đại Đế):
  • Gồm 8 cảnh giới nhỏ từ Bát Ngăn => Nhất Ngăn.
  • Bát Ngăn tương ứng Đế Binh.
  • Thất Ngăn, Lục Ngăn.
  • Ngũ Ngăn tương ứng Đại Đế bình thường, siêu Đế Binh.
  • Tứ Ngăn: Nắm giữ 1 yếu tố.
  • Tam Ngăn: Dung hợp 2 yếu tố.
  • Nhị Ngăn: Dung hợp 3 yếu tố.
  • Nhất Ngăn: Dung hợp 4 yếu tố.

Phân chia thế giới

Hằng thiên đại lục – Hạ giới tiểu thế giới

Mỗi cảnh giới có 9 tầng từ tầng 1 đến tầng 9.

 • Luyện Thể cảnh – Tụ Nguyên cảnh (10 tầng) – Dũng Tuyền cảnh – Linh Hải cảnh – Thần Thai cảnh
  • Từ Luyện Thể đến Thần Thai: phàm nhân tuổi thọ 100 năm.
 • Sinh Hoa cảnh – Linh Anh cảnh – Hóa Thần cảnh – Thiên Nhân cảnh – Phá hư cảnh
  • Từ Sinh Hoa đến Phá Hư: thoát ly phàm thai mỗi tăng lên 1 cảnh giới nhận được 200 năm thọ nguyên.

Thần giới (Cổ giới)

Mỗi tăng lên 1 cảnh giới nhỏ được 10 vạn năm thọ nguyên.

 • Sơn Hà cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 tòa Sơn Hà.
 • Nhật Nguyệt cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 vòng Nhật Nguyệt.
 • Tinh Thần cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 viên Tinh Thần.
 • Hằng Hà: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh Hằng Hà: 1000 vạn (10 triệu) viên Tinh Thần.
 • Sáng Thế cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị), Tiên Vực – toàn “Nguyên thế giới”: Thọ nguyên vô hạn.
 • Trảm Trần cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Nhất – Nhị – Tam – Tứ trảm), cực hạn của Trảm Trần là Ngũ Trảm.
 • Phân Hồn cảnh: 4 cảnh giới (Dương – Âm – Địa – Thiên Hồn) tương đương có 4 phần hồn, cực hạn của Phần Hồn là Cửu Hồn (9 phần hồn).
 • Tiên Phủ cảnh: 5 cảnh giới (Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ Bí), Cực Hạn: Thập Nhất (11 Bí) bao gồm Lục phủ ngũ tạng.
 • Thăng Nguyên cảnh: 3 cảnh giới (Tiểu – Trung – Đại cực vị).
 • Tiên Vương: 9 cảnh giới tương ứng từ tầng 1 đến tầng 9.
 • Thiên Tôn: 7 cảnh giới (Nhất Bộ => Thất Bộ).

Nhân vật trong truyện

Lăng Hàn: Nhân vật chính trong câu chuyện, một cường giả tuyệt thế. Lăng Hàn, người được biết đến như nhất đại đan đế, trùng sinh vào một thiếu niên và bắt đầu hành trình của mình.

Hậu Cung: Trong hậu cung của Lăng Hàn, có những người như sau:

 • Lưu Vũ Đồng: Một trong hai tuyệt mỹ nữ của Hổ Dương học viện.
 • Lý Tư Thiền: Một trong hai tuyệt mỹ nữ của Hổ Dương học viện.
 • Hổ Nữu: Cung chủ Côn Bằng Cung chuyển sinh.
 • Chư Toàn Nhi: Bắc vực đệ nhất mỹ nữ.
 • Hách Liên Tầm Tuyết: Công chúa của Hải tộc.
 • Thủy Nhạn Ngọc: Giảng viên tại Xích Thiên học viện.
 • Loạn Tinh Nữ Hoàng: Chủ nhân hậu cung, Nữ hoàng của Loạn Tinh Hoàng Triều.
 • Thiên Phượng Thần Nữ: Hậu đại chân phượng.
 • Nhu Yêu Nữ, Tống Lam, Trì Mộng Hàm: Các thành viên khác trong hậu cung.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ thông tin Duahautruyen chia sẻ về Cấp bậc trong Thần Đạo Đan Tôn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Trả lời