Chuyển Sinh

Thể loại chuyển sinh là một thể loại truyện tranh, tiểu thuyết hoặc phim khi một nhân vật chính chuyển sinh từ một cuộc sống hiện tại hoặc một thế giới khác vào một người hoặc sinh vật khác trong một thời gian hoặc thế giới khác.

There is no Manga in this Chuyển Sinh - Manga Genres