Comedy

Truyện tranh có lối diễn tả nhẹ nhàng hài hước, thường mang yếu tố gây cười trong truyện.