Comic

Đây là loại truyện thiên về Châu Âu hoặc Châu Mỹ, có lối sáng tạo và nhiều tình tiết hấp dẫn.