Fantasy

Trong thế giới fantasy, các tác giả và độc giả có thể truy cập vào một loạt các yếu tố ma thuật, huyền bí và hành trình phi thực tế. Các yếu tố pháp thuật, như phép thuật, ma pháp, các sinh vật huyền bí và vật phẩm ma thuật, mang đến cho câu chuyện một không gian khám phá và mở rộng giới hạn của hiện thực.