Sci-fi

Thể loại Sci-fi (viết tắt của Science Fiction) là một thể loại truyện tập trung vào các yếu tố khoa học và công nghệ tiên tiến, thường xoay quanh các khía cạnh của tương lai, thế giới song song hoặc các vũ trụ khác.

Shy

0
Shy Chap 1 Tháng Mười 23, 2023
Shy Chap 2 Tháng Mười 23, 2023