Sci-fi

Thể loại Sci-fi (viết tắt của Science Fiction) là một thể loại truyện tập trung vào các yếu tố khoa học và công nghệ tiên tiến, thường xoay quanh các khía cạnh của tương lai, thế giới song song hoặc các vũ trụ khác.

There is no Manga in this Sci-fi - Manga Genres