Slice of Life

Thể loại Slice of Life (Góc nhìn cuộc sống) là một thể loại truyện tập trung vào việc mô phỏng cuộc sống hàng ngày, đời sống bình thường của các nhân vật. Nó mang đến cho độc giả những câu chuyện nhẹ nhàng, tình tứ và thường không có những sự kiện lớn hoặc hấp dẫn.