Soft Yuri

Thể loại Soft Yuri là một thể loại truyện tập trung vào mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật nữ trong một ngữ cảnh lãng mạn và nhẹ nhàng hơn so với thể loại Yuri truyền thống. Nó thường không có các hình ảnh hay mô tả tình dục rõ ràng, mà tập trung vào phát triển mối quan hệ tình yêu, sự hiểu biết và sự chăm sóc giữa các nhân vật nữ chính.