Supernatural

Thể loại Supernatural (Siêu nhiên) là một thể loại truyện tập trung vào yếu tố siêu nhiên, huyền bí và siêu hình trong câu chuyện. Nó thường mang đến những yếu tố không thể giải thích bằng lý thuyết và quy luật tự nhiên, như ma quỷ, phép thuật, quái vật, và các hiện tượng siêu nhiên khác.

Shy

0
Shy Chap 1 Tháng Mười 23, 2023
Shy Chap 2 Tháng Mười 23, 2023