Josei

Josei manga thường miêu tả những câu chuyện lãng mạn thực tế, đối lập với các tiểu thuyết lãng mạn lý tưởng hầu hết trong Shoujo manga, với cốt truyện rõ ràng và chín chắn.