Shoujo Ai

Thể loại Shoujo Ai là một thể loại truyện tập trung vào mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật nữ trong truyện, thường là tình yêu hoặc mối quan hệ đồng tính nữ. Nó được phát triển và đặc biệt hướng tới độc giả nữ.