Mature

Thể loại truyện 16+ có đôi chút bạo lực, đánh đấm thanh toán lẫn nhau của các bang phái giang hồ.